Vítejte na webových stránkách Třebosic
věnovaných obci, která leží 7km jihozápadně od krajského města Pardubice. I když počtem obyvatel se naše obec řadí mezi ty menší, je svou historií, ale i současným životem pozoruhodným místem. Každého návštěvníka vždy upoutá jedinečný pohled na náves se sochou sv. Jana Nepomuckého dlážděnou historickou kamennou dlažbou, lemovanou starými lípami a ukončenou působivým shlukem staveb fary, kostela a známé třebosické dřevěné zvonice.

mapylogo.gif (561 bytes)
NAJDI NA MAPĚ

počet přístupů
Krajský úřad Krajský úřad
Pardubického
kraje
Obecní úřad

Obecní úřad
vás informuje o základních údajích o obci, složení zastupitelstva a komisí a jejich usneseních, vyhláškách, důležitých upozorněních atd. Najdete zde elektronickou Úřední desku.

,


Třebosický masopust 2007
na fotografiích, v médiích

Źivot obce Život v obci
Slavné třebosické Masopusty, život farnosti, společenské
akce - o tom všem obrazem i slovem. Umístěn je zde také
on-line katalog obecní knihovny.
Sbor dobrovolných hasičů
Historie sboru, současné aktivity, vybavení, aktuální složení družstev, výsledky soutěží a mnoho dalších informací. Připojeny jsou také fotografie z akcí.

kontaktujte administrátora